Uitbesteden van uw klantenservice naar Turkije

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor het uitbesteden van uw klantenservice

Uitbesteden van uw klantenservice naar Turkije

31 oktober 2016 Klantenservice Turkije 0

Steeds meer mensen van Turkse afkomst gaan voor korte of langere tijd naar Turkije. Dit zijn mensen die lang hebben gewoond en gewerkt in Nederland. Zij spreken de Nederlandse taal vloeiend en hebben veel affiniteit met de Nederlandse consumentenmarkt.
We gaan er vanuit dat u zorgvuldig te werk wilt gaan indien u uw klantenservice wilt uitbesteden aan een callcenter in Turkije op 3500 km afstand van Nederland waar het 1 uur (zomertijd) tot 2 uur (wintertijd) later is dan in Nederland.

Uitbesteden van uw klantenservice naar Turkije doet u pas nadat u zich ervan overtuigd heeft dat uw klantcontacten op de juiste wijze zullen worden afgehandeld. Bij het afhandelen van klantcontacten zijn de volgende zaken belangrijk:

  • Wordt de klant correct behandeld en wordt de klantvraag goed beantwoord?
  • Wordt er door callcenter medewerkers op de juiste manier gebruik gemaakt van de ICT systemen zodat u als opdrachtgever altijd kunt zien hoe de medewerker een klantcontact heeft afgehandeld?
  • Wordt de juiste tone-of-voice gebruikt?
  • Wordt er in de planning rekening gehouden met piektijden en seizoensdrukte?
  • En nog veel meer relevante zaken die ervoor moeten dat het uitbesteden van uw klantenservice zorgeloos kan geschieden

Aangezien wij goede contacten onderhouden met Turkse callcenters en goed op de hoogte zijn van hun werkwijze kunnen wij als geen ander de vertaalslag maken van uw wensen en eisen naar de daadwerkelijke uitbesteding van uw klantenservice.

Voordelen door het uitbesteden naar een callcenter in Turkije

Het goede opleidingsniveau, de lage kosten en het kleine tijdsverschil met Nederland maken callcenters in Turkije een aantrekkelijke partner.