Receptioniste / Telefoniste Antoon

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor het uitbesteden van uw klantenservice

Receptioniste / Telefoniste Antoon

27 augustus 2019 Vacatures 0

Functieomschrijving

Receptioniste / telefoniste Antoon van Dijkschool

Receptioniste / telefoniste

De Antoon van Dijkschool verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op maat aan ruim 220 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Onze leerlingen zijn vaak zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Wij bieden hen een veilige en gestructu-reerde leer- en leefomgeving. Dit doen we in samenwerking met de ouders, zodat onze leerlingen uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen, werken (betaalde en onbetaalde arbeid) en vrijetijdsbesteding.

De school bestaat uit 3 verschillende afdelingen: SO, VSO en IO (intensieve ondersteuningsgroepen). We besteden naast didactische vakken aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatie, dagelijkse levensvaardigheden, zelfredzaamheid en sociale redzaamheid.

Werktijdfactor

0,4 fte

Functie-eisen

 • kennis van de werking van de telefooncentrale en van de geldende procedures en regels;
 • kennis van algemene informatie met betrekking tot SSOE en de medewerkers;
 • typevaardigheid;
 • goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal;
 • vaardigheid in het accuraat bedienen van de telefooncentrale;
 • vaardigheid in het klantgericht te woord staan van bellers en bezoekers en het kunnen inschatten naar welke persoon of instantie al dan niet op een later tijdstip doorverbonden/verwezen dient te worden;
 • in staat te reflecteren op eigen functioneren;
 • in staat om verantwoording af te leggen over het functioneren en de resultaten;
 • beschikken over pedagogische vaardigheden i.v.m. begeleiden van leerlingen bij interne stages.

Arbeidsvoorwaarden

 • Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform het Kaderbesluit rechtspositie PO en cao PO; een maximum salaris in schaal 3.
 • Het gaat om een tijdelijk dienstverband

Informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer Peter van Kreij, directeur, te bereiken onder telefoonnummer .